Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Skale ra mắt giải pháp zk-rollup mới

Skale Network vừa thông báo ra mắt Levitation Protocol, giải pháp zero-knowledge (zk) rollup giúp tăng tính mở rộng, cho các nhà phát triển Ethereum.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jun 04 2023
Updated Jun 05 2023
2 min read
Amber media

Related Posts