Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Swell trở thành giao thức liquid staking lớn thứ 4 trên Ethereum

Giao thức liquid staking Swell ghi nhận mức tăng TVL đáng kể trong tháng 12 với hơn 108,000 ETH (tương đương 245 triệu USD).
Amber avatar
immihu.web3
1 min read
Published Dec 28 2023
Updated Dec 29 2023
Amber media

TVL trên giao thức liquid staking Swell đã tăng gấp đôi trong tháng 12, đạt 108,000 ETH (tương đương 245 triệu USD). Kể từ đầu tháng, hơn 125 triệu USD ETH được gửi vào nền tảng giúp Swell trở thành nền tảng liquid staking lớn thứ 4. 

Trong khi đó, Lido vẫn giữ vững vị trí đầu tiên với 9 triệu ETH. Theo sau là Rocket Pool với 846,000 ETH và Frax với 236,000 ETH (theo số liệu từ Dune Analytics). 

TVL của giao thức Swell. Nguồn: Dune Analytics. 

Sự tăng trưởng nóng này đến từ thông báo ra mắt hệ thống điểm thưởng "Pearl" cho người dùng swETH, sản phẩm staking trên Swell, restake trên nền tảng EigenLayer. 

Kể từ giữa tháng 12, khi chương trình điểm thưởng bắt đầu, người dùng đã đúc hơn 53,000 swETH, tương đương 120 triệu USD. Phần lớn chúng được gửi vào EigenLayer. Nền tảng giúp người dùng gửi và restake sản phẩm liquid staking của ETH từ đó tạo điều kiện cho mạng lưới khác hoạt động.

Trong tháng cuối năm, EigenLayer đã mở rộng danh sách thêm 6 liquid staking token bao gồm swETH (Swell), sETH (Stakewise), xETH (Stader), oETH (Orgigin), ankrETH (Ankr), wBETH (Wrapped Beacon ETH).