Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Trung Quốc thúc đẩy phát triển NFT và Dapp

Bộ Công thương Trung Quốc chuẩn bị xây dựng kế hoạch để thúc đẩy phát triển NFT và ứng dụng phi tập trung.
Amber avatar
immihu.web3
1 min read
Published Dec 20 2023
Updated Dec 21 2023
Amber media

Trung Quốc dự định khuyến khích phát triển NFT (non-fungible token) và ứng dụng phi tập trung trong quá trình áp dụng công nghệ blockchain. Hôm 20/12, Bộ Công thương cho biết họ có kế hoạch xây dựng lộ trình phát triển Web3.

"Trọng tâm sẽ là các lĩnh vực như quản trị, công nghiệp, khuyến khích mô hình kinh doanh mới như NFT và ứng dụng phi tập trung, thúc đẩy các ứng dụng mới và xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật số Web3", trích tài liệu từ Bộ Công thương. 

tài liệu bộ công thương trung quốc
Tài liệu từ Bộ Công thương Trung Quốc.

Cơ quan này cũng lên kế hoạch thử nghiệm phát hành định danh kỹ thuật số để kiểm tra khả năng quản lý và xác minh danh tính trên Web3. 

Trong thời gian gần đây, chính phủ đã khuyến khích phát triển Web3 trong khi chính quyền địa phương Trung Quốc cam kết phát triển ngành công nghiệp metaverse. Tứ Xuyên, tỉnh tây nam Trung Quốc, từng là trung tâm khai thác tiền mã hóa, đã cam kết phát triển ngành công nghiệp metaverse lên quy mô 250 tỷ NDT (tương đương 32.1 tỷ USD) vào năm 2025. 

Trong khi Trung Quốc cấm giao dịch crypto từ tháng 9/2021, hoạt động giao dịch NFT vẫn diễn ra mạnh mẽ trong vùng xám tại quốc gia này.