Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Tương lai nào cho chuỗi token ăn theo BRC-20?

Cùng với sức nóng của BRC-20, hàng loạt chuẩn token đã ra đời với những lời hứa hẹn dành cho hệ sinh thái Bitcoin. Nhưng liệu những sáng kiến này có làm nên khác biệt hay chỉ là xu hướng sớm nở, chóng tàn?
Amber avatar
uyntran.web3
Published Jun 04 2023
Updated Oct 02 2023
7 min read
Amber media

Related Posts