Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Dogecoin tăng sau tin Twitter tích hợp crypto vào thanh toán

Các khoản thanh toán trên Twitter vẫn thực hiện chủ yếu bằng tiền pháp định. Tuy nhiên, ứng dụng sẽ bổ sung thêm tùy chọn tiền mã hóa trong tương lai, theo Financial Times.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Jan 31 2023
Updated Jan 03 2024
Amber media