Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 5 tăng vọt

Tối ngày 2/6, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ được công bố ở mức 3.7%, cao hơn dự đoán 0.2%. Tuy vậy, số lượng người có việc làm trong tháng cũng tăng cao hơn ước tính. Thị trường crypto biến động thấp ở thời điểm tin tức được công bố.
Amber avatar
tranhtnn
Published Jun 02 2023
Updated Jun 02 2023
2 min read
Amber media

Related Posts