Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Worldcoin thành công gọi vốn 115 triệu USD

Tools for Humanity, đơn vị phát triển của dự án Worldcoin, thông báo hoàn thành vòng gọi vốn 115 triệu USD.
Amber avatar
immihu.web3
Published May 25 2023
Updated May 25 2023
2 min read
Amber media

Related Posts