logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Kể từ tháng 5, hoạt động tương tác với zkSync liên tục tăng mạnh. Vào ngày 19/6, số giao dịch mỗi giây (TPS) trên zkSync đã vượt Arbitrum.

Theo số liệu từ l2beat, số lượng giao dịch trên zkSync liên tục ở mức cao, giao động từ 6-9 giao dịch mỗi giây. Con số này chỉ đứng sau Arbitrum, layer 2 lớn nhất hiện tại. Tuy nhiên, vào 16/8, số lượng giao dịch mỗi giây trên zkSync Era đã vượt Arbitrum, đạt mức 7.95 so với 7.61 (giao dịch trên giây). 

zkEVM là giải pháp mở rộng layer 2 theo công nghệ zero-knowledge rollups. Dự án vẫn giữ được tính tương thích với máy ảo Ethereum (EVM) trong khi tận dụng được ưu điểm của công nghệ zk như account abstraction. 

Tính đến ngày 19/6, TVL trên mạng lưới Layer 2 đã đạt 500 triệu USD, tăng hơn 12% trong một tuần, theo số liệu từ DefiLlama. TVL là thước đo giá trị tài sản được khóa trên các ứng dụng tài chính phi tập trung của mạng lưới. 

Tại thời điểm bài viết, hơn 220,000 ETH (tương đương 378.3 triệu USD), 121 triệu USDC và 14.43 triệu MUTE (tương đương 7.53 triệu USD) đã được khóa trên zkSync. Mute.io đã trở thành sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất về TVL trên mạng lưới zkRollups này. 

Số lượng địa chỉ hoạt động trên mạng lưới đã tăng dần từ tháng năm, khoảng 175,000 trong 4 tuần qua. 

zkRollup đã trở thành từ nóng trong thị trường tiền được tử. Hoạt động của các mạng lưới tương tự như StarkNet và Polygon zkEVM cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Nhu cầu về rollups đến từ thông báo nâng cấp EIP 4844 trong bản nâng cấp của Ethereum Deneb vào cuối năm 2023. Theo đó, tính năng này sẽ cải thiện đáng kể phí giao dịch trên mạng lưới rollups. 

Đọc thêm: Gemini chuyển hướng sang thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment