Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

8 tổ chức tài chính lớn của Mỹ quan tâm đến Bitcoin và crypto

Theo Meltem Demirors - Giám đốc Chiến lược CoinShares, các tổ chức tài chính lớn của Mỹ (với 27,000 tỷ USD tài sản được quản lý) đang tích cực tìm cách cung cấp cho khách hàng khả năng đầu tư vào Bitcoin và altcoin.
Amber avatar
tranhtnn
3 min read
Published Jun 27 2023
Updated Dec 03 2023
Amber media