Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Layer 2 Base công bố lộ trình mainnet

Ngày 24/5, layer 2 Base chia sẻ trên Twitter bài viết với tiêu đề "Path to Mainnet" (Đường tới mainnet). Để ra mắt mainnet, mạng lưới testnet cần đáp ứng 5 tiêu chí quan trọng.
Amber avatar
uyntran.web3
Published May 25 2023
Updated Dec 19 2023
4 min read
Amber media

Related Posts