Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Binance Labs đầu tư 10 triệu USD vào Radiant Capital

Binance Labs đã đầu tư 10 triệu USD vào Radiant Capital - dự án cho vay hoạt động trên layer 2 Arbitrum. Số tiền huy động được sẽ được dùng để thúc đẩy phát triển và mở rộng sản phẩm sang các chain tương thích với Ethereum khác.
Amber avatar
tranhtnn
2 min read
Published Jul 20 2023
Updated Dec 13 2023
Amber media

Tối ngày 20/7, Binance Labs thông báo trên Twitter về việc đầu tư vào dự án Radiant Capital. Theo nhóm nghiên cứu, số tiền huy động được sẽ dùng để phát triển sản phẩm hơn nữa, bao gồm tùy chọn tài sản thế chấp, triển khai trên mạng chính Ethereum. 5 triệu USD sẽ được chuyển đến DAO và  5 triệu USD còn lại được dùng để phát triển sản phẩm Radiant.

“Sứ mệnh của Radiant Capital là mở ra một kỷ nguyên mới của DeFi, tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm cho vay đa chuỗi liền mạch, an toàn và dễ sử dụng”.
George McCallan từ Radiant Capital cho biết

Radiant Capital là dự án cho vay hoạt động trên Arbitrum. Radiant hướng tới mục tiêu trở thành Money Market đầu tiên sử dụng mô hình omnichain, cho phép người dùng có thể vay và cho vay tài sản ở bất kỳ chain nào. Radiant Capital xây dựng khả năng tương tác cross-chain dựa trên Layer Zero, và sử dụng bộ định tuyến của Stargate.

Nhóm nghiên cứu cho biết trong thời gian tới Radiant DAO có kế hoạch mở rộng chức năng của giao thức sang nhiều chain tương thích với Ethereum hơn. Mục tiêu của Radiant DAO là hợp nhất khoảng 22 tỷ USD thanh khoản bị phân mảnh.

“Cam kết của Radiant Capital là tạo điều kiện thuận lợi giúp các giao dịch cross-chain diễn ra liền mạch. Cùng với hiệu suất cao trên Arbitrum và BNB Chain, Radiant cho thấy tiềm năng của nó trong việc thúc đẩy áp dụng hàng loạt người dùng. Chúng tôi mong muốn được thấy Radiant tiếp tục phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho hệ sinh thái.” Yi He - người đứng đầu Binance Labs chia sẻ.

Đọc thêm: