Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Binance US hủy bỏ kế hoạch mua lại Voyager

Binance US đã hủy bỏ kế hoạch mua lại tài sản của nền tảng cho vay Voyager Digital. Thay vào đó, Voyager sẽ tự phân phối tiền mặt và crypto đến cho người dùng thông qua nền tảng của họ.
Amber avatar
immihu.web3
Published Apr 26 2023
Updated Dec 11 2023
2 min read
Amber media

Related Posts