Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Coinbase mua lại khoản nợ của chính mình

Theo thông báo ngày 15/6, sàn giao dịch crypto Coinbase đã tham gia vào thỏa thuận mua lại 64.5 triệu USD trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn đến năm 2026. Tuy nhiên, công ty cho biết chỉ cần bỏ ra 45.5 triệu USD cho thương vụ này do giá trái phiếu đã giảm 29%.
Amber avatar
quynhnt
2 min read
Published Jun 16 2023
Updated Dec 19 2023
Amber media