Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Cộng đồng Uniswap phản đối áp phí cho nhà cung cấp thanh khoản

Một bộ phận cử tri của cộng đồng Uniswap đã phản đối kế hoạch đánh phí trên pool thanh khoản Uniswap v3.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jun 02 2023
Updated Jan 02 2024
Amber media