Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Uniswap đề xuất triển khai lên blockchain layer 2 Base

Ngày 17/5, ba nhà phát triển cốt lõi của sàn giao dịch phi tập trung Uniswap đã đưa ra đề xuất triển khai nền tảng lên blockchain layer 2 Base của Coinbase.
Amber avatar
quynhnt
2 min read
Published May 18 2023
Updated Dec 29 2023
Amber media