Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

CZ bị tòa án Mỹ triệu tập

Tòa án quận của Columbia tại Washington, D.C đã ban hành lệnh triệu tập CEO Binance CZ hai ngày sau khi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (SEC) kiện sàn giao dịch này vi phạm luật chứng khoán liên bang.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Jun 07 2023
Updated Dec 11 2023
Amber media