Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Ethereum hướng đến 3,000 USD khi số dư trên sàn xuống mức thấp kỷ lục

Dữ liệu on-chain và tín hiệu phân tích kỹ thuật cho thấy ETH có thể tăng lên vùng 3,000 USD trong thời gian tới.
Amber avatar
tranhtnn
4 min read
Published Jun 25 2023
Updated Dec 22 2023
Amber media