Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Số nợ của FTX ngày càng chồng chất

Báo cáo từ bộ phận phá sản của FTX cho thấy sàn giao dịch đã nợ người dùng 8.7 tỷ USD sau khi sử dụng tiền gửi của họ. Bên cạnh đó, các giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch cũng che dấu hoạt động bất hợp pháp từ tháng 8/2022.
Amber avatar
quynhnt
3 min read
Published Jun 27 2023
Updated Dec 15 2023
Amber media