Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Hơn 300 triệu USD ETH sẽ được bán sau nâng cấp Shanghai

Theo Glassnode, chỉ 170,000 ETH trong tổng số 18.1 triệu ETH được staking trên Beacon Chain sẽ được rút trong tuần đầu tiên sau khi nâng cấp Shanghai của Ethereum diễn ra.
Amber avatar
quynhnt
3 min read
Published Apr 12 2023
Updated Dec 22 2023
Amber media