Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Ngân hàng lớn nhất Hong Kong cho phép giao dịch Bitcoin ETF

Theo trang tin @WuBlockchain, HSBC đã bắt đầu hỗ trợ khách hàng mua bán Bitcoin ETF và Ethereum ETF được niêm yết trên các sàn giao dịch Hong Kong.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Jun 26 2023
Updated Dec 03 2023
Amber media