Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Optimism đổi tên để hướng đến kế hoạch superchain

Theo The Block, Optimism, layer 2 trên Ethereum đã đổi tên dự án thành OP Mainnet. Mục tiêu của dự án là tạo ra một mạng lưới "superchain" bao gồm nhiều layer 2 khác nhau.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Jun 24 2023
Updated Jan 23 2024
Amber media