Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

SEC hé lộ quan hệ giữa Binance US và Alameda

Theo hồ sơ tòa án, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cho rằng quỹ đầu tư Alameda Research, công ty "chị em" với sàn FTX, là đối tác thường xuyên của sàn giao dịch Binance US.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Jun 09 2023
Updated Dec 12 2023
Amber media