Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Vitalik: “Tầm nhìn ban đầu của Ethereum đã bị mai một”

Trong bài blog ngày 29/12, Vitalik Buterin, nhà sáng lập Ethereum tuyên bố cần khơi lại cuộc cách mạng “cypherpunk” (mã hóa) của blockchain những ngày đầu.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Dec 29 2023
Updated Dec 30 2023
Amber media

Cypherpunk đề cập đến việc sử dụng mã hóa khi truy cập mạng máy tính để đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng. Trong bài blog có tiêu đề "Make Ethereum Cypherpunk Again", Buterin lưu ý thuật ngữ Web3 ban đầu được đặt ra bởi người đồng sáng lập Ethereum Gavin Wood. Lúc đó, Buterin muốn xây dựng Ethereum giống như blockchain Bitcoin kết hợp với các hợp đồng thông minh. 

“Khác với tôi, Gavin nhận định khái niệm Ethereum rộng lớn hơn. Cùng với những công nghệ khác, Ethereum sẽ tạo thành layer nền tảng cho bộ stack mở trên Internet”, Buterin viết.

Buterin tiết lộ họ từng muốn phát triển Ethereum thành “ổ cứng phi tập trung công cộng”, có thể hỗ trợ nhắn tin ngang hàng và lưu trữ tệp phi tập trung. Tuy nhiên, mục tiêu này bắt đầu mờ nhạt vào năm 2017 khi Ethereum chuyển sang xu hướng tài chính hóa.

Buterin cho rằng người dùng thường lấy tiền mã hóa gửi tiết kiệm ở nhiều quốc gia thông qua các phương tiện tập trung. Một số phương pháp điển hình là chuyển tiền trên các sàn giao dịch tập trung hoặc giao dịch USDT trên Tron.

Phi tập trung, tham gia cởi mở, chống kiểm duyệt và tính trung lập là những giá trị của “cypherpunk” mà Buterin muốn đem trở lại trên Ethereum trong tương lai. Chẳng hạn, người dùng Ethereum trong tương lai có thể tham gia các cuộc khảo sát kín hay bỏ phiếu nhiều giai đoạn để giúp các tổ chức tự quản lý. Ngoài ra, ông hy vọng các ứng dụng phi tài chính có thể phát triển trên blockchain.

vitalik buterin
Vitalik Buterin là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong cộng đồng Web3.

Buterin cũng nhấn mạnh rằng rollups, zero-knowledge proofs, account abstraction và các giải pháp bảo mật đã trở nên phổ biến hơn, giúp Ethereum có thể khôi phục những giá trị này. Ông lưu ý nhiều công cụ phi tập trung như CoW Swap, Flashbots Protect và MEV Blocker đã giúp người dùng hạn chế thiệt hại của các cuộc tấn công vào người dùng Ethereum.

Ngày 28/12, Buterin cũng vừa đề xuất 3 cách giải quyết "sự phức tạp" của hệ thống Ethereum Proof-of-Stake. Như Interlock đưa tin, điểm chung của 3 phương pháp là giới hạn yêu cầu chữ ký ở mức 8,192 cho mỗi vị trí trong chuỗi Ethereum. 

Theo Buterin, vấn đề chính của Ethereum hiện tại là các validator (người xác thực giao dịch) phải thực hiện nhiều chữ ký kỹ thuật số để mạng lưới có thể hoạt động bình thường. Đây vốn là công việc quan trọng nhưng khi số lượng validator tham gia ngày càng nhiều, số lượng chữ ký sẽ đẩy mạng lưới trở nên quá tải.